novinky
novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Paměť a výzkum

Centrum pro výzkum kolektivní paměti FSV UK pořádá ve dnech 15. a 16. června 2017 seminář na téma "Paměť a výzkum". Místo konání: Rytířská ulice 31, místnost 201 (2. patro). Podrobný porgram semináře s krátkými anotacemi najdete v příloze zde.

Vyhlášení 2. kola soutěže univerzitních výzkumných center UK (UNCE)

Termín pro podání návrhů projektů na rektorát je stanoven na 14. srpna 2017, interní termín pro kontrolu návrhů porjektů na oddělení vědy pak na 7. srpna 2017.

V příloze najdete podrobnější informace k zásadám UNCE a také manuál stažený z aplikace pro podávání projektů manuál UNCE. Vzhledem k tomu, že u mezd juniorů můžou činit prostředky centra max. 50% garantované minimální mzdy, za je nutné zaslání potvrzení o případném dofinancování mzdy v souladu se zásadami soutěže. 

Paměť a čas

Centrum pro výzkum kolektivní paměti FSV UK pořádá ve dnech 15. a 16. prosince 2016 seminář na téma "Paměť a čas".

Místo konání: Rytířská ulice 31, místnost 201 (2. patro). Podrobný porgram semináře s krátkými anotacemi najdete v příloze zde.

Paměť a diverzita

Centrum pro výzkum kolektivní paměti UK FSV pořádá ve dnech 26. a 27. května 2016 seminář na téma "Paměť a diverzita". Místo konání: Rytířská ulice 31, místnost 201 (2. patro). Podrobný program semináře s krátkými anotacemi naleznete zde.

VIOLENCE AND DEMOCRACY - Michel Wieviorka

Pracoviště historické sociologie FHS UK pořádá ve spolupráci s CEFRES ve čtvrtek, 25. února 2016 veřejnou přednášku v angličtině Michela Wieviorka Violence and Democracy Přednáška začíná v 11,00 v místnosti 1034/aula, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice. Úvod a komentář: Nicolas Maslowski

Paměť a veřejnost

Centrum pro výzkum kolektivní paměti UK FSV pořádá ve dnech 26. a 27. listopadu 2015 seminář na téma "Paměť a veřejnost". Místo konání: Rytířská 31, místnost 201 (2. patro). Podrobný program naleznete v příloze Paměť a veřejnost

Paměť - prostor - lidská zkušenost

Centrum pro výzkum kolektivní paměti UK FSV pořádá ve dnech 11. a 12. června 2015 seminář na téma

"Paměť - prostor - lidská zkušnost". Adresa: Rytířská ulice 31, místnost 201, 2. patro.

Podrobný program semináře s krátkými anotacemi naleznete zde

WORKSHOP - UNCE (27. - 28. listopadu 2014)

Centrum pro výzkum kolektivní paměti FSV UK pořádá workshop, na kterém se svými příspěvky vystoupí:


Čtvrtek, 27. listopadu 2014 (místnost J6004 - budova B)


Barbora Spalová (ISS FSV UK): Lokální, národní a transnárodní v českých inscenacích odsunu Němců

Slavomír Horák (IMS FSV UK): Přenos turkmenské ideologie na turkmenskou mladou populaci

Zuzana Kasáková (IMS FSV UK): Skotská národní strana: využití kolektivní paměti v prosazování nezávislosti Skotska

Eliška Tomalová (IMS FSV UK): Role paměti ve formování obraz České republiky v zahraničí

Kryštof Kozák (IMS FSV UK): Kolektivní paměť v transatlantických vztazích po ukončení studené války

Alena Zelená (IMS FSV UK): Obecnost umění a konkrétní kauzy v rámci jeho politického angažmá a jeho role ve vytváření / přetváření kolektivní pměti: Rolf Hochhuth a Peter Weiss jako příklad

Maria Asavei (IMS FSV UK): "Towards a Critical Culture of Remembrance: The Artistic Memory of Holocaust as a New Direction in Commemorative Practice in Eastern Europe".

Hana Kubátová (IPSN FSV UK): Povojnové protižidovské násilie na Slovensku. Viac ako Topoľčany?


Pátek, 28. listopadu 2014 (místnost J1035 - přízemí)


Marian Sloboda (FF UK): Historicita jako kriterium pro přiznání národnostně menšinových práv v ČR

Nicolas Maslowski, Marcel Tomášek (FHS UK): Politika paměti a kulturní trauma

Jan Maršálek (ISS FSV UK): Interdisciplinarita vědeckého pojmu: identita a paměť

Bližší údaje naleznete v příloze workoshop


PASTS AND SOCIETIES IN CENTRAL EUROPE: AN ETHNOGRAPHY OF THE PRODUCTION OF KNOWLEDGE ABOUT THE “GERMAN PAST“1

FSV UK spolupořádá s Centrem pro výzkum kolektivní paměti konferenci na téma: PASTS AND SOCIETIES IN CENTRAL EUROPE: AN ETHNOGRAPHY OF THE PRODUCTION OF KNOWLEDGE ABOUT THE “GERMAN PAST“1

Konference se uskuteční ve dnech 3.7. - 4.7. 2014, adresa: Rytířská 31. Praha 1. Přehledný program naleznete v příloze program

CVKP UK FSV - workshop (26. - 27. června 2014) Rytířská 31, Praha 1

Program workshopu Centra kolektivní paměti, který se koná 26. - 27. června 2014. Adresa: Rytířská 31, 2. patro, místnost 201 naleznete v přiloženém souboru UNCE, dalším textem zařazeným mezi pracovní materiály semináře UNCE je text. Z celé publikace jde o článek Alexeje Millera (Russia: Pover &History) na s. 13-26. Čtený text je k dohledání na http://collectivememory.fsv.cuni.cz/CVKP-57.html

"Jews and Gentiles in East Central Europe in the 20th Century"

Fakulta sociálních věd UK si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci Jews and Gentiles in East Central Europe in the 20th Century, která se uskuteční ve Vlasteneckém sálu Karolina ve dnech 31. května a 1. června 2014. Podrobné informace včetně programu a registrace naleznete na www.prague2014conference.org. Pracovním jazykem konference bude angličtina.


"Historik mezi výzkumem a terapií: interakce s traumatizovaným pamětníkem".

Milí sociolingvističtí přátelé,


jste srdečně zváni na další sociolingvistický seminář (tentokrát ve spolupráci s programem UNCE - Centrum pro výzkum kolektivní paměti),


který se bude konat ve středu, 7.5. ve 14:10 v místnosti 419a hlavní budovy FFUK (nám. Jana Palacha2).


Vystoupí Ondřej Matějka (IMS FSV UK) s tématem  "Historik mezi výzkumem a terapií: interakce s traumatizovaným pamětníkem".  


"The role of civil society and political society in democratization" - seminář z cyklu Historicko - sociologické konfrontace

Vážená kolegyně, vážený kolego,


Pracoviště historické sociologie Fakulty humanitních studií UK Praha si Vás dovoluje pozvat na další seminář


Historicko-sociologických konfrontací letního semestru.


9. 4. 2014 v 17h vystoupí dr. Katarzyna Grzybowska-Walecka s přednáškou


"The role of civil society and political society in democratization"


 dr. Katarzyna Grzybowska-Walecka pracuje v Institutu politických věd Varšavské univerzity Stefana Wyszynskieho.


 Seminář se koná v jinonickém areálu UK: U Kříže 8, Praha 5, v místnosti 6022 v budově B, od 17h do 19h.

Těšíme se na Vaši účast,


D.E.A., Nicolas Maslowski, Ph.D.


Bližší informace o připravovaných seminářích i archív již proběhlých přednášek naleznete na stránkách FHS


From Equality of Opportunity to the Society of Equals

Pracoviště historické sociologie FHS UK v Praze si Vás dovoluje pozvat na seminář Historicko-sociologických konfrontací. 28.3.2014 v 10h v m.2080 vystoupí vyjimečně v pátek Prof. Rosanvallon, s přednáškou (pozvánka Rosanvallon)


From Equality of Opportunity to the Society of Equals


Pierre Rosanvallon je francouzský historik, sociolog a veřejný intelektuál. Jeho práce se zaměřuje na historii demokracie, na úlohu státu a na otázku

sociální spravedlnosti v současných společnostech. Od roku 2001 je vedoucí katedry moderních a soudobých dějin politiky na prestižní Coll?ge de

France a zůstává zároveň profesorem na École des hautes études en sciences sociales ( EHESS ). V roce 2002 vytvořil La République des idées

(Republika myšlenek), "intelektuální dílnu", která trvá dodnes. Jeho cílem je "znovuzaložit sociální kritiku", oddělit se od toho, co se nazývá

"archeoradikalismem" anebo "nostalgickou radikální ideologií". Práce Pierra Rosanvallona byly přeloženy do 18 jazyků.


Těšíme se na Vaši účast,

D.E.A., Nicolas Maslowski, Ph.D.


Program seminářů pro LS 2014


- 5.3. Miroslav Michela, Ph.D.: Trianonska trauma, spominanie a reprezentacie dejin


- 12.3 Prof. Lenderová: Historická biografie v Čechách, příklad Zdeňky Havlíčkové?


Zaměří se na typy historické biografie ve společenském  kontextu, na historické proměny obrazu "dcery národa".


 - 28.3 (pátek, v 10h ráno výjimečně, v m.2080) Prof. Pierre Rosanvallon: From Equality of Opportunity to the Society of Equals 


- 9.4  Prof. Grzybowska-Walecka: Political communication in polarized democracy - case study of Poland;


- 23.4 – ještě se upřesni


- 7.5  Prof. Giesen, Ambivalence and Inbetweeners


M.A., Nicolas Maslowski, Ph.D.


Kniha Petera Auera "Jazyková interakce"

Členové UNCE (Jiří Nekvapil, Marián Sloboda, Martin Hájek, Tamah Sherman) se podíleli na překladu knihy Petera Auera Jazyková interakce (Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2014). Bližší informace o knize NLN

"Využívání historických témat (paměti) v projevech francouzských prezidentů"

Milí sociolingvističtí přátelé,

jste srdečně zváni na další sociolingvistický seminář ( ve spolupráci s projektem UNCE - Centrum pro výzkum kolektivní paměti), který se bude konat ve středu, 5.3. v 14:10 v místnosti 419a hlavní budovy FFUK (nám. Jana Palacha 2).

S tématem "Využívání historických témat (paměti) v projevech francouzských prezidentů" vystoupí David Emler (IMS FSV UK)

UNCE – Kolektivní paměť - Konference 28.-29. listopadu 2013, místo konání: Rytířská 31, 2. patro, číslo 201

Čtvrtek, 28.11.2013: 10.00 - 13.00

09.30 - 10.15 Viktor Elšík, Smrt, život po životě a přežívání ve skrytu: důsledky traumatu pro jazykovou situaci Romů

10.15 - 11.00 Ondřej Matějka, Končíme. Už jsem vám řekla vše". Historik tváří v tvář traumatizovanému pamětníkovi

11.00 - 11.15 – přestávka

11.15 - 12.00 - prezentace

Konstrukce a paměť židovských komunit ve středo- a jihovýchodní Evropě (Kateřina Králová, Hana Kubátová)

Monotématické číslo Sociologického časopisu (Kateřina Králová, Hana Kubátová)

12.00-12.45 Emil Souleimanov - Genocida, deportace a vítězství: paměť o traumatu a její (re)konstrukce  v arménské společnosti


Čtvrtek, 28.11.2013: 14.00 - 16.00

14.00 - 14.45 Marcin Jarząbek, Soldiers without war trauma? Personal experience and social framework of memory in the case of interwar Czechoslovak Legionaries

14.45 - 15.15 Evropští aktéři a Afrika – multilateralita vs/a postkolonialismus (E. Tomalová, Z. Kasáková)

15.15 - 16.00 - diskuse


Pátek, 29.11.2013: 9.30 - 12.30

09.30 - 10.15 Slavomír Horák: Trauma porážky a jeho zneužití v politice. Interpretace bitvy u Geok-Depe v roce 1881 v sovětském a postsovětském Turkmenistánu.

10.15 - 10.45 - prezentace

Kolektivní paměť - K teoretickým otázkám" (Nicolas Maslowski)

10.45 - 11.00 – přestávka

11.00 - 11.45 Barbora Spalová: Rodinné paměti z pohraničí: Familiarismus v pohledu do minulosti

11.45 - 12.30 Jan Balon: Vliv amerických nadací na agendu české sociologie.


KÁNONY KULTURY VE STŘEDNÍ EVROPĚ: SOCIOLOGICKÉ A HISTORICKÉ PERSPEKTIVY

Ve středu, 23. října 2013 od 14:30 do 18:30 se v Malé aule Karolina uskuteční konference Kánony kultury ve střední Evropě: sociologické a historické perspektivy. Pořadateli konference jsou: Historická Sociologie na Fakultě humanitních studií UK, Francouzský Institut, Semináře o Střední Evropě / Gellnerovský semináře, Centrum pro výzkum kolektivní paměti UK, Seminář historicko-sociologické konfrontace. Koord: Nicolas Maslowski (nicolas.maslowski@gmail.com). Konferenčními jazyky budou čeština a francouzština (ale všechny přednášky budou simultánně tlumočené) Program konference naleznete zde

Historicko - sociologické konfrontace a Paměť disentu

Fakulta humanitních studií pořádá od října dva celosemestrální přednáškové cykly. Cyklus Historicko - sociologické konfrontace se koná v jinonickém areálu UK: U Kříže 8, Praha 5, v místnosti 6022 v budově B od 17 do 19 hodin. Program seminářů je ke stažení na webu http://hiso.fhs.cuni.cz/HISO-98.html

Cyklus Paměť disentu je pořádán ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla (Řetězová ulice 7, Praha 1), kde se v prostorách stálé expozice formou šesti setkání uskuteční od 10:30 do 12:30 jednotlivé přednášky. Podrobnější informace, program a videa z minulých setkání naleznete na http://hiso.fhs.cuni.cz/HISO-99.html


JEWS AND GENTILES IN EAST-CENTRAL EUROPE IN THE TWENTIETH CENTURY

Ve dnech 26. - 30. května 2014 se uskuteční mezinárodní vědecký workshop, na který 31. května - 1. června naváže konference o židovsko - nežidovských vztazích v bývalém Československu, Polsku a Maďarsku Call for Papers.

Mezi pozvanými účastníky jsou prof. Dariusz Stola (Polská akademie věd), prof. András Kovács (Central European University), dr. Monika Vrzgulová a dr. Ján Hlavinka (Slovenská akademie věd) a dr. Krista Heghburg (United States Holocaust Memorial Museum).

Keynote speaker je prof. Omer Bartov (Brown University).

Akce se uskuteční s laskavou podporou Rothschildovy nadace.

Mimiopražští doktorandi se mohou přihlásit o stipendium na pokrytí nákladů spojených s cestou a ubytováním v Praze (po dobu konání obou akcí).


Centrum pro výzkum kolektivní paměti UK FSV (UNCE) na Eighth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences

V rámci "Eighth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences" pořádané v Praze ve dnech 30.7.-1.8.2013, které se zůčastnilo více než sto badatelů z celého světa, vytvořili členové výzkumného týmu UNCE dva ze tří panelů věnovaných paměti.


Konferenční příspěvky:


Tracing German past and forced migration at Czech-German Border: between anthropological and geographical inquiries (Paul Bauer, Barbora Spalova)

Politics of Memory and Memory in Politics in Contemporary France (David Emler)

Whose story? Whose memory? A semiotic approach to oral-history life accounts of socialist era (Martin Hájek)

Superiors, Victims and Neighbors. Collective memory constraints on U.S.-Mexican relations (Kryštof Kozák)

Rethinking Postwar Silence: Remembering the Holocaust in Czechoslovakia and Greece (Hana Kubátová, Kateřina Králová)

The Social Construction of worth in Prosopographical publications (Nicolas Maslowski)

The Spirit of ’76: American Indians and U.S. Historical Memory in the Late Cold War (Gyorgy Toth)


Fotografie z konference Zahájení konference - Prof. Mudr. Jan Škrha, DrSc., prorektor UK pro zahraniční styky a mobilitu David Emler, UK FSV; György Tóth, UK FSV; Kryštof Kozák, UK FSV.


Workshop UNCE: Ošidné dichotomie - 27. - 28. 6. 2013

Milí členové a příznivci UNCE, jste srdečně zváni na workshop, jehož cílem je prodiskutovta otázky související se zvykem oddělovat historiografii od biografie, paměť sociální od té individuální, dominantní od alternativní či opoziční paměti, kulturní a komunikační paměť apod. Jsou tyto dichotomie pro výzkum opravdu užitečné? Nejde spíše o vzájemně definované abstraktní polarity, které se hodí možná do příruček, ale pro výzkum jsou matoucí? Jaký je vliv individuálních biografií na práci historiků? Jak působí aktuální historiografická produkce na chápání/líčení našich životních příběhů? Existuje ryzí individuální a ryzí sociální paměť? - není právě vytváření této hranice jednou z „politik paměti“? Co spojuje dominantní a opoziční, oficiální a alternativní paměti – nezrcadlí se jedna v druhé? Jaké mají společné struktury a jaké sdílejí procesy?

Program workshopu a místo konání najdete v příloze.

Sociolingvistický seminář ve spolupráci s UNCE - středa, 29. května

Milí sociolingvističtí přátelé,

jste srdečně zváni na další sociolingvistický seminář, tentokrát ve spolupráci s Centrem pro výzkum kolektivní paměti UNCE. Seminář se bude konat ve středu, 29. května 2013 ve 14:10, místnost 419a FFUK.

Vystoupí Olga Šmídová (FHS UK) s tématem "K čemu může být členská kategorizační analýza (nejen) sociologům? Příklady využití při výzkumu sociální paměti a identit."

Program seminářů na LS 2013 najdete v příloze LS. Upozorňujeme, že se v některých dnech seminář z různých důvodů nebude konat nebo je jeho obsah teprve v jednání. Změny programu jsou vyhrazeny.

Figury paměti v současném umění - přednáškový cyklus

Ve čtvrtek, 25. dubna se uskutečnila přednáška Jany Šrámkové na téma "Paměť pod čarou: Současná literatura jako poznámkový aparát k historické i osobní paměti" z cyklu Figury paměti v současném umění. Program a termíny následujících přednášek, které proběhnou v galerii TranzitDisplay, Dittrichova 9, Praha 2 během května a června naleznete v příloze Figury paměti.

Historicko - sociologické konfrontace

Ve středu, 17. dubna mezi 17,00 - 19,00 se uskuteční poslední přednáška C.Szalo "Kulturní trauma, muzealizace a diskontinuita" z cyklu Historicko - sociologické konfrontace http://hiso.fhs.cuni.cz/HISO-77.htm. Místem konání je areál UK v Jinonicích, budova "B", 6. patro, místnost č. 6022.

Další přednášky z tohoto cyklu, jejichž program bude v předstihu oznámen, začnou opět v říjnu 2013.

"Český underground" - přednáškový cyklus

Ve spolupráci Fakulty humanitních studií UK a Knihovny Václava Havla probíhá cyklus přednášek "Český underground", jehož cílem je zkoumat kolektivní paměť undergroundového fenoménu novodobých českých dějin. Záznamy z těchto přednášek jsou k dispozici na webu: http://hiso.fhs.cuni.cz/HISO-80.html. Z tohoto cyklu proběhne ještě několik vystoupení v termínech 17. dubna, Petr Placák: "České děti"; 24. dubna, Viktor Karlík: "Výtvarný underground"; 30. dubna, Krystyna Krauze: "Srovnání s polským undergroundem"

Sociolingvistický seminář ve spolupráci s UNCE

20. března 2013 se na FFUK konal sociolingvistický seminář jehož programem byla "Problematika relevance v biografických rozhovorech". M. Hájek, M. Havlík a J. Nekvapil v semináři představili draft svého článku, který vážným zájemcům na požádání zašle J. Nekvapil.

Program následujících seminářů na LS 2013 naleznete v příloze program V některých dnech se seminář z různých důvodů nebude konat, nebo je jeho obsah teprve v jednání.

Figury paměti v současném umění - přednáškový cyklus

V galerii TranzitDisplay, Dittrichova 9, Praha 2 je od 28. března, 19:00 každý druhý čtvrtek pořádán přednáškový cyklus "Figury paměti v současném umění", který je věnován způsobům, jimiž současná umění (vizuální umění, literatura, hudba, divadlo, komiks...) intervenují do oblastí kulturní a kolektivní paměti. S důrazem na situaci ve Střední a Východní Evropě usiluje představit kolektivní paměť nikoli jako statickou entitu, nýbrž v procesu jejího ustavování, který je nutně – a zvláště v kontextu politické transformace – procesem selektivním, vyrůstajícím z komplexních mocenských vztahů určujících co a jak si pamatujeme či zapomínáme. program: 28.3., 11.4.

Vědecká konference pořádaná Památníkem Lidice ve spolupráci s Goethe - Institutem Praha

Pozvání na vědeckou konferenci pořádanou Památníkem Lidice ve spolupráci s Goethe - Institutem Praha Česká paměť "Role míst paměti při vytváření obrazu národa". Na konferenci, která se uskuteční ve dnech 4. a 5. února 2013, vystoupí se svými příspěvky mj. Martin Sabrow, Miroslav Hroch, Miloš Řezník, Michael Kraus, Pavel Barša a další. Pozvánku a program konference naleznete v příloze pozvánka program.

Nová monotematická čísla časopisů ke kolektivní paměti

Poslední číslo International Social Science Journal je věnováno výzkumu kolektivní paměti. Obsahuje i aktuální výběrovou bibliografii memory studies.

Nové číslo ESSACHESS – Journal for Communication Studies je věnováno tématu Communication and/of memory.

seminář Centra kolektivní paměti FSV UK

Ve dnech 22. - 23. listopadu 2012 proběhl seminář Centra kolektivní paměti FSV UK. Seminář se konal v Rytířské ulici 31, Praha 1, 2. patro, místnost číslo 201. Více informací v sekci Události - konference.

© Copyright 2012 Collectivememory. Webmaster: web-cvkp@fsv.cuni.cz


novinky

Paměť a výzkum

Centrum pro výzkum kolektivní paměti FSV UK pořádá ve dnech 15. a 16. června 2017 seminář na téma "Paměť a výzkum". Místo konání: Rytířská ulice 31, místnost 201 (2. patro). Podrobný porgram semináře s krátkými anotacemi najdete v příloze zde.

Vyhlášení 2. kola soutěže univerzitních výzkumných center UK (UNCE)

Termín pro podání návrhů projektů na rektorát je stanoven na 14. srpna 2017, interní termín pro kontrolu návrhů porjektů na oddělení vědy pak na 7. srpna 2017.

V příloze najdete podrobnější informace k zásadám UNCE a také manuál stažený z aplikace pro podávání projektů manuál UNCE. Vzhledem k tomu, že u mezd juniorů můžou činit prostředky centra max. 50% garantované minimální mzdy, za je nutné zaslání potvrzení o případném dofinancování mzdy v souladu se zásadami soutěže. 

Paměť a čas

Centrum pro výzkum kolektivní paměti FSV UK pořádá ve dnech 15. a 16. prosince 2016 seminář na téma "Paměť a čas".

Místo konání: Rytířská ulice 31, místnost 201 (2. patro). Podrobný porgram semináře s krátkými anotacemi najdete v příloze zde.

Paměť a diverzita

Centrum pro výzkum kolektivní paměti UK FSV pořádá ve dnech 26. a 27. května 2016 seminář na téma "Paměť a diverzita". Místo konání: Rytířská ulice 31, místnost 201 (2. patro). Podrobný program semináře s krátkými anotacemi naleznete zde.

VIOLENCE AND DEMOCRACY - Michel Wieviorka

Pracoviště historické sociologie FHS UK pořádá ve spolupráci s CEFRES ve čtvrtek, 25. února 2016 veřejnou přednášku v angličtině Michela Wieviorka Violence and Democracy Přednáška začíná v 11,00 v místnosti 1034/aula, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice. Úvod a komentář: Nicolas Maslowski

Paměť a veřejnost

Centrum pro výzkum kolektivní paměti UK FSV pořádá ve dnech 26. a 27. listopadu 2015 seminář na téma "Paměť a veřejnost". Místo konání: Rytířská 31, místnost 201 (2. patro). Podrobný program naleznete v příloze Paměť a veřejnost

Paměť - prostor - lidská zkušenost

Centrum pro výzkum kolektivní paměti UK FSV pořádá ve dnech 11. a 12. června 2015 seminář na téma

"Paměť - prostor - lidská zkušnost". Adresa: Rytířská ulice 31, místnost 201, 2. patro.

Podrobný program semináře s krátkými anotacemi naleznete zde

WORKSHOP - UNCE (27. - 28. listopadu 2014)

Centrum pro výzkum kolektivní paměti FSV UK pořádá workshop, na kterém se svými příspěvky vystoupí:


Čtvrtek, 27. listopadu 2014 (místnost J6004 - budova B)


Barbora Spalová (ISS FSV UK): Lokální, národní a transnárodní v českých inscenacích odsunu Němců

Slavomír Horák (IMS FSV UK): Přenos turkmenské ideologie na turkmenskou mladou populaci

Zuzana Kasáková (IMS FSV UK): Skotská národní strana: využití kolektivní paměti v prosazování nezávislosti Skotska

Eliška Tomalová (IMS FSV UK): Role paměti ve formování obraz České republiky v zahraničí

Kryštof Kozák (IMS FSV UK): Kolektivní paměť v transatlantických vztazích po ukončení studené války

Alena Zelená (IMS FSV UK): Obecnost umění a konkrétní kauzy v rámci jeho politického angažmá a jeho role ve vytváření / přetváření kolektivní pměti: Rolf Hochhuth a Peter Weiss jako příklad

Maria Asavei (IMS FSV UK): "Towards a Critical Culture of Remembrance: The Artistic Memory of Holocaust as a New Direction in Commemorative Practice in Eastern Europe".

Hana Kubátová (IPSN FSV UK): Povojnové protižidovské násilie na Slovensku. Viac ako Topoľčany?


Pátek, 28. listopadu 2014 (místnost J1035 - přízemí)


Marian Sloboda (FF UK): Historicita jako kriterium pro přiznání národnostně menšinových práv v ČR

Nicolas Maslowski, Marcel Tomášek (FHS UK): Politika paměti a kulturní trauma

Jan Maršálek (ISS FSV UK): Interdisciplinarita vědeckého pojmu: identita a paměť

Bližší údaje naleznete v příloze workoshop


PASTS AND SOCIETIES IN CENTRAL EUROPE: AN ETHNOGRAPHY OF THE PRODUCTION OF KNOWLEDGE ABOUT THE “GERMAN PAST“1

FSV UK spolupořádá s Centrem pro výzkum kolektivní paměti konferenci na téma: PASTS AND SOCIETIES IN CENTRAL EUROPE: AN ETHNOGRAPHY OF THE PRODUCTION OF KNOWLEDGE ABOUT THE “GERMAN PAST“1

Konference se uskuteční ve dnech 3.7. - 4.7. 2014, adresa: Rytířská 31. Praha 1. Přehledný program naleznete v příloze program

CVKP UK FSV - workshop (26. - 27. června 2014) Rytířská 31, Praha 1

Program workshopu Centra kolektivní paměti, který se koná 26. - 27. června 2014. Adresa: Rytířská 31, 2. patro, místnost 201 naleznete v přiloženém souboru UNCE, dalším textem zařazeným mezi pracovní materiály semináře UNCE je text. Z celé publikace jde o článek Alexeje Millera (Russia: Pover &History) na s. 13-26. Čtený text je k dohledání na http://collectivememory.fsv.cuni.cz/CVKP-57.html

"Jews and Gentiles in East Central Europe in the 20th Century"

Fakulta sociálních věd UK si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci Jews and Gentiles in East Central Europe in the 20th Century, která se uskuteční ve Vlasteneckém sálu Karolina ve dnech 31. května a 1. června 2014. Podrobné informace včetně programu a registrace naleznete na www.prague2014conference.org. Pracovním jazykem konference bude angličtina.


"Historik mezi výzkumem a terapií: interakce s traumatizovaným pamětníkem".

Milí sociolingvističtí přátelé,


jste srdečně zváni na další sociolingvistický seminář (tentokrát ve spolupráci s programem UNCE - Centrum pro výzkum kolektivní paměti),


který se bude konat ve středu, 7.5. ve 14:10 v místnosti 419a hlavní budovy FFUK (nám. Jana Palacha2).


Vystoupí Ondřej Matějka (IMS FSV UK) s tématem  "Historik mezi výzkumem a terapií: interakce s traumatizovaným pamětníkem".  


"The role of civil society and political society in democratization" - seminář z cyklu Historicko - sociologické konfrontace

Vážená kolegyně, vážený kolego,


Pracoviště historické sociologie Fakulty humanitních studií UK Praha si Vás dovoluje pozvat na další seminář


Historicko-sociologických konfrontací letního semestru.


9. 4. 2014 v 17h vystoupí dr. Katarzyna Grzybowska-Walecka s přednáškou


"The role of civil society and political society in democratization"


 dr. Katarzyna Grzybowska-Walecka pracuje v Institutu politických věd Varšavské univerzity Stefana Wyszynskieho.


 Seminář se koná v jinonickém areálu UK: U Kříže 8, Praha 5, v místnosti 6022 v budově B, od 17h do 19h.

Těšíme se na Vaši účast,


D.E.A., Nicolas Maslowski, Ph.D.


Bližší informace o připravovaných seminářích i archív již proběhlých přednášek naleznete na stránkách FHS


From Equality of Opportunity to the Society of Equals

Pracoviště historické sociologie FHS UK v Praze si Vás dovoluje pozvat na seminář Historicko-sociologických konfrontací. 28.3.2014 v 10h v m.2080 vystoupí vyjimečně v pátek Prof. Rosanvallon, s přednáškou (pozvánka Rosanvallon)


From Equality of Opportunity to the Society of Equals


Pierre Rosanvallon je francouzský historik, sociolog a veřejný intelektuál. Jeho práce se zaměřuje na historii demokracie, na úlohu státu a na otázku

sociální spravedlnosti v současných společnostech. Od roku 2001 je vedoucí katedry moderních a soudobých dějin politiky na prestižní Coll?ge de

France a zůstává zároveň profesorem na École des hautes études en sciences sociales ( EHESS ). V roce 2002 vytvořil La République des idées

(Republika myšlenek), "intelektuální dílnu", která trvá dodnes. Jeho cílem je "znovuzaložit sociální kritiku", oddělit se od toho, co se nazývá

"archeoradikalismem" anebo "nostalgickou radikální ideologií". Práce Pierra Rosanvallona byly přeloženy do 18 jazyků.


Těšíme se na Vaši účast,

D.E.A., Nicolas Maslowski, Ph.D.


Program seminářů pro LS 2014


- 5.3. Miroslav Michela, Ph.D.: Trianonska trauma, spominanie a reprezentacie dejin


- 12.3 Prof. Lenderová: Historická biografie v Čechách, příklad Zdeňky Havlíčkové?


Zaměří se na typy historické biografie ve společenském  kontextu, na historické proměny obrazu "dcery národa".


 - 28.3 (pátek, v 10h ráno výjimečně, v m.2080) Prof. Pierre Rosanvallon: From Equality of Opportunity to the Society of Equals 


- 9.4  Prof. Grzybowska-Walecka: Political communication in polarized democracy - case study of Poland;


- 23.4 – ještě se upřesni


- 7.5  Prof. Giesen, Ambivalence and Inbetweeners


M.A., Nicolas Maslowski, Ph.D.


Kniha Petera Auera "Jazyková interakce"

Členové UNCE (Jiří Nekvapil, Marián Sloboda, Martin Hájek, Tamah Sherman) se podíleli na překladu knihy Petera Auera Jazyková interakce (Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2014). Bližší informace o knize NLN

"Využívání historických témat (paměti) v projevech francouzských prezidentů"

Milí sociolingvističtí přátelé,

jste srdečně zváni na další sociolingvistický seminář ( ve spolupráci s projektem UNCE - Centrum pro výzkum kolektivní paměti), který se bude konat ve středu, 5.3. v 14:10 v místnosti 419a hlavní budovy FFUK (nám. Jana Palacha 2).

S tématem "Využívání historických témat (paměti) v projevech francouzských prezidentů" vystoupí David Emler (IMS FSV UK)

UNCE – Kolektivní paměť - Konference 28.-29. listopadu 2013, místo konání: Rytířská 31, 2. patro, číslo 201

Čtvrtek, 28.11.2013: 10.00 - 13.00

09.30 - 10.15 Viktor Elšík, Smrt, život po životě a přežívání ve skrytu: důsledky traumatu pro jazykovou situaci Romů

10.15 - 11.00 Ondřej Matějka, Končíme. Už jsem vám řekla vše". Historik tváří v tvář traumatizovanému pamětníkovi

11.00 - 11.15 – přestávka

11.15 - 12.00 - prezentace

Konstrukce a paměť židovských komunit ve středo- a jihovýchodní Evropě (Kateřina Králová, Hana Kubátová)

Monotématické číslo Sociologického časopisu (Kateřina Králová, Hana Kubátová)

12.00-12.45 Emil Souleimanov - Genocida, deportace a vítězství: paměť o traumatu a její (re)konstrukce  v arménské společnosti


Čtvrtek, 28.11.2013: 14.00 - 16.00

14.00 - 14.45 Marcin Jarząbek, Soldiers without war trauma? Personal experience and social framework of memory in the case of interwar Czechoslovak Legionaries

14.45 - 15.15 Evropští aktéři a Afrika – multilateralita vs/a postkolonialismus (E. Tomalová, Z. Kasáková)

15.15 - 16.00 - diskuse


Pátek, 29.11.2013: 9.30 - 12.30

09.30 - 10.15 Slavomír Horák: Trauma porážky a jeho zneužití v politice. Interpretace bitvy u Geok-Depe v roce 1881 v sovětském a postsovětském Turkmenistánu.

10.15 - 10.45 - prezentace

Kolektivní paměť - K teoretickým otázkám" (Nicolas Maslowski)

10.45 - 11.00 – přestávka

11.00 - 11.45 Barbora Spalová: Rodinné paměti z pohraničí: Familiarismus v pohledu do minulosti

11.45 - 12.30 Jan Balon: Vliv amerických nadací na agendu české sociologie.


KÁNONY KULTURY VE STŘEDNÍ EVROPĚ: SOCIOLOGICKÉ A HISTORICKÉ PERSPEKTIVY

Ve středu, 23. října 2013 od 14:30 do 18:30 se v Malé aule Karolina uskuteční konference Kánony kultury ve střední Evropě: sociologické a historické perspektivy. Pořadateli konference jsou: Historická Sociologie na Fakultě humanitních studií UK, Francouzský Institut, Semináře o Střední Evropě / Gellnerovský semináře, Centrum pro výzkum kolektivní paměti UK, Seminář historicko-sociologické konfrontace. Koord: Nicolas Maslowski (nicolas.maslowski@gmail.com). Konferenčními jazyky budou čeština a francouzština (ale všechny přednášky budou simultánně tlumočené) Program konference naleznete zde

Historicko - sociologické konfrontace a Paměť disentu

Fakulta humanitních studií pořádá od října dva celosemestrální přednáškové cykly. Cyklus Historicko - sociologické konfrontace se koná v jinonickém areálu UK: U Kříže 8, Praha 5, v místnosti 6022 v budově B od 17 do 19 hodin. Program seminářů je ke stažení na webu http://hiso.fhs.cuni.cz/HISO-98.html

Cyklus Paměť disentu je pořádán ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla (Řetězová ulice 7, Praha 1), kde se v prostorách stálé expozice formou šesti setkání uskuteční od 10:30 do 12:30 jednotlivé přednášky. Podrobnější informace, program a videa z minulých setkání naleznete na http://hiso.fhs.cuni.cz/HISO-99.html


JEWS AND GENTILES IN EAST-CENTRAL EUROPE IN THE TWENTIETH CENTURY

Ve dnech 26. - 30. května 2014 se uskuteční mezinárodní vědecký workshop, na který 31. května - 1. června naváže konference o židovsko - nežidovských vztazích v bývalém Československu, Polsku a Maďarsku Call for Papers.

Mezi pozvanými účastníky jsou prof. Dariusz Stola (Polská akademie věd), prof. András Kovács (Central European University), dr. Monika Vrzgulová a dr. Ján Hlavinka (Slovenská akademie věd) a dr. Krista Heghburg (United States Holocaust Memorial Museum).

Keynote speaker je prof. Omer Bartov (Brown University).

Akce se uskuteční s laskavou podporou Rothschildovy nadace.

Mimiopražští doktorandi se mohou přihlásit o stipendium na pokrytí nákladů spojených s cestou a ubytováním v Praze (po dobu konání obou akcí).


Centrum pro výzkum kolektivní paměti UK FSV (UNCE) na Eighth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences

V rámci "Eighth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences" pořádané v Praze ve dnech 30.7.-1.8.2013, které se zůčastnilo více než sto badatelů z celého světa, vytvořili členové výzkumného týmu UNCE dva ze tří panelů věnovaných paměti.


Konferenční příspěvky:


Tracing German past and forced migration at Czech-German Border: between anthropological and geographical inquiries (Paul Bauer, Barbora Spalova)

Politics of Memory and Memory in Politics in Contemporary France (David Emler)

Whose story? Whose memory? A semiotic approach to oral-history life accounts of socialist era (Martin Hájek)

Superiors, Victims and Neighbors. Collective memory constraints on U.S.-Mexican relations (Kryštof Kozák)

Rethinking Postwar Silence: Remembering the Holocaust in Czechoslovakia and Greece (Hana Kubátová, Kateřina Králová)

The Social Construction of worth in Prosopographical publications (Nicolas Maslowski)

The Spirit of ’76: American Indians and U.S. Historical Memory in the Late Cold War (Gyorgy Toth)


Fotografie z konference Zahájení konference - Prof. Mudr. Jan Škrha, DrSc., prorektor UK pro zahraniční styky a mobilitu David Emler, UK FSV; György Tóth, UK FSV; Kryštof Kozák, UK FSV.


Workshop UNCE: Ošidné dichotomie - 27. - 28. 6. 2013

Milí členové a příznivci UNCE, jste srdečně zváni na workshop, jehož cílem je prodiskutovta otázky související se zvykem oddělovat historiografii od biografie, paměť sociální od té individuální, dominantní od alternativní či opoziční paměti, kulturní a komunikační paměť apod. Jsou tyto dichotomie pro výzkum opravdu užitečné? Nejde spíše o vzájemně definované abstraktní polarity, které se hodí možná do příruček, ale pro výzkum jsou matoucí? Jaký je vliv individuálních biografií na práci historiků? Jak působí aktuální historiografická produkce na chápání/líčení našich životních příběhů? Existuje ryzí individuální a ryzí sociální paměť? - není právě vytváření této hranice jednou z „politik paměti“? Co spojuje dominantní a opoziční, oficiální a alternativní paměti – nezrcadlí se jedna v druhé? Jaké mají společné struktury a jaké sdílejí procesy?

Program workshopu a místo konání najdete v příloze.

Sociolingvistický seminář ve spolupráci s UNCE - středa, 29. května

Milí sociolingvističtí přátelé,

jste srdečně zváni na další sociolingvistický seminář, tentokrát ve spolupráci s Centrem pro výzkum kolektivní paměti UNCE. Seminář se bude konat ve středu, 29. května 2013 ve 14:10, místnost 419a FFUK.

Vystoupí Olga Šmídová (FHS UK) s tématem "K čemu může být členská kategorizační analýza (nejen) sociologům? Příklady využití při výzkumu sociální paměti a identit."

Program seminářů na LS 2013 najdete v příloze LS. Upozorňujeme, že se v některých dnech seminář z různých důvodů nebude konat nebo je jeho obsah teprve v jednání. Změny programu jsou vyhrazeny.

Figury paměti v současném umění - přednáškový cyklus

Ve čtvrtek, 25. dubna se uskutečnila přednáška Jany Šrámkové na téma "Paměť pod čarou: Současná literatura jako poznámkový aparát k historické i osobní paměti" z cyklu Figury paměti v současném umění. Program a termíny následujících přednášek, které proběhnou v galerii TranzitDisplay, Dittrichova 9, Praha 2 během května a června naleznete v příloze Figury paměti.

Historicko - sociologické konfrontace

Ve středu, 17. dubna mezi 17,00 - 19,00 se uskuteční poslední přednáška C.Szalo "Kulturní trauma, muzealizace a diskontinuita" z cyklu Historicko - sociologické konfrontace http://hiso.fhs.cuni.cz/HISO-77.htm. Místem konání je areál UK v Jinonicích, budova "B", 6. patro, místnost č. 6022.

Další přednášky z tohoto cyklu, jejichž program bude v předstihu oznámen, začnou opět v říjnu 2013.

"Český underground" - přednáškový cyklus

Ve spolupráci Fakulty humanitních studií UK a Knihovny Václava Havla probíhá cyklus přednášek "Český underground", jehož cílem je zkoumat kolektivní paměť undergroundového fenoménu novodobých českých dějin. Záznamy z těchto přednášek jsou k dispozici na webu: http://hiso.fhs.cuni.cz/HISO-80.html. Z tohoto cyklu proběhne ještě několik vystoupení v termínech 17. dubna, Petr Placák: "České děti"; 24. dubna, Viktor Karlík: "Výtvarný underground"; 30. dubna, Krystyna Krauze: "Srovnání s polským undergroundem"

Sociolingvistický seminář ve spolupráci s UNCE

20. března 2013 se na FFUK konal sociolingvistický seminář jehož programem byla "Problematika relevance v biografických rozhovorech". M. Hájek, M. Havlík a J. Nekvapil v semináři představili draft svého článku, který vážným zájemcům na požádání zašle J. Nekvapil.

Program následujících seminářů na LS 2013 naleznete v příloze program V některých dnech se seminář z různých důvodů nebude konat, nebo je jeho obsah teprve v jednání.

Figury paměti v současném umění - přednáškový cyklus

V galerii TranzitDisplay, Dittrichova 9, Praha 2 je od 28. března, 19:00 každý druhý čtvrtek pořádán přednáškový cyklus "Figury paměti v současném umění", který je věnován způsobům, jimiž současná umění (vizuální umění, literatura, hudba, divadlo, komiks...) intervenují do oblastí kulturní a kolektivní paměti. S důrazem na situaci ve Střední a Východní Evropě usiluje představit kolektivní paměť nikoli jako statickou entitu, nýbrž v procesu jejího ustavování, který je nutně – a zvláště v kontextu politické transformace – procesem selektivním, vyrůstajícím z komplexních mocenských vztahů určujících co a jak si pamatujeme či zapomínáme. program: 28.3., 11.4.

Vědecká konference pořádaná Památníkem Lidice ve spolupráci s Goethe - Institutem Praha

Pozvání na vědeckou konferenci pořádanou Památníkem Lidice ve spolupráci s Goethe - Institutem Praha Česká paměť "Role míst paměti při vytváření obrazu národa". Na konferenci, která se uskuteční ve dnech 4. a 5. února 2013, vystoupí se svými příspěvky mj. Martin Sabrow, Miroslav Hroch, Miloš Řezník, Michael Kraus, Pavel Barša a další. Pozvánku a program konference naleznete v příloze pozvánka program.

Nová monotematická čísla časopisů ke kolektivní paměti

Poslední číslo International Social Science Journal je věnováno výzkumu kolektivní paměti. Obsahuje i aktuální výběrovou bibliografii memory studies.

Nové číslo ESSACHESS – Journal for Communication Studies je věnováno tématu Communication and/of memory.

seminář Centra kolektivní paměti FSV UK

Ve dnech 22. - 23. listopadu 2012 proběhl seminář Centra kolektivní paměti FSV UK. Seminář se konal v Rytířské ulici 31, Praha 1, 2. patro, místnost číslo 201. Více informací v sekci Události - konference.