2012
články
2012
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


ČLÁNKY VE SBORNÍKU

Hana Kubátová, „The Jewish Question and Loyalty of the Majority Population 1938-1945“, in Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe, ed. Monika Vrzgulová et al. (Bratislava: Dokumentačné stredisko holokaustu, 2012), 195-201.


Hana Kubátová, „Lojalita slovenského obyvateľstva a židovská otázka 1938-1945, in Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe, ed. Monika Vrzgulová et al. (Bratislava: Dokumentačné stredisko holokaustu, 2012), 59-66.


Nigrin, Tomáš. 'Antifaschistische Grenzmaßnahmen' - Mauerbau in den tschechoslowakischen und polnischen Lehrbüchern vor 1989. In: Matthes, Eva - Ritzi, Christian - Wiegmann, Ulrich, ed. Der Mauerbau 1961 – Bildungsgeschichtliche Einsichten. (Bad Heilbrunn: Klinkhardt), 2012, s. 115-128. ISBN 978-3-7815-1890-2.


RECENZOVANÉ ODBORNÉ ČLÁNKY

Jan Balon, „Jak se píše sociální vědění“, Teorie vědy/Theory of Science 34 č. 3 (2012): 327–341.


Tomáš Dvořák, „Trojrozměrné písmo. Teorie vědy 34, č. 3 (2012), s. 313–326.


Slavomír Horák, „Ideologie národní nezávislosti Uzbekistánu“, Slovanský přehled, No. 1-2, (2012): 81-96


Ondřej Matějka, "A generation? A school? A fraternity? An army? Understanding the roots of Josef Lukl Hromádka’s influence in the Czech Protestant milieu 1920-1948," Communio viatorum. A theological journal 54, č. 3 (2012): 307-320.


Emil Souleimanov, „Between Turkey, Russia, and Persia: Perceptions of National Identity in Azerbaijan and Armenia at the Turn of the 19th and 20th Centuries“, Middle East Review of International Affairs, 16, č. 1 (2012): 18-32.


Emil Souleimanov, „Mezi Tureckem, Persií a Ruskem: Percepce národní identity v Ázerbájdžánu a Arménii na sklonku 19. a 20. století“, Slovanský přehled, 98, č. 1-2 (2012): 49-63.


Šmídová Olga. „Images in the sociology, sociology in the images . Rehabilitation of visual and the search of the common speach. Biograf 57 (2012/2013): 75-86.


RECENZOVANÉ ODBORNÉ ČLÁNKY S IF

Emil Souleimanov, Kamil Pikal, „Perspektivy ázerbájdžánského nacionalismu a separatismu v Íránu“, Český lid, 99, č. 2 (2012): 213-232. (IF 0,084)


Hájek, M., Havlík, M., Nekvapil, J. (2012): Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a jednotící rámec.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48, č. 2, s. 199–223.

Nekvapil, J. (2012): How a historian came to know language: On the 80th birthday of M. Hroch.

Slovo a slovesnost 73, s. 157-158.© Copyright 2012 Collectivememory. Webmaster: web-cvkp@fsv.cuni.cz


2012ČLÁNKY VE SBORNÍKU

Hana Kubátová, „The Jewish Question and Loyalty of the Majority Population 1938-1945“, in Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe, ed. Monika Vrzgulová et al. (Bratislava: Dokumentačné stredisko holokaustu, 2012), 195-201.


Hana Kubátová, „Lojalita slovenského obyvateľstva a židovská otázka 1938-1945, in Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe, ed. Monika Vrzgulová et al. (Bratislava: Dokumentačné stredisko holokaustu, 2012), 59-66.


Nigrin, Tomáš. 'Antifaschistische Grenzmaßnahmen' - Mauerbau in den tschechoslowakischen und polnischen Lehrbüchern vor 1989. In: Matthes, Eva - Ritzi, Christian - Wiegmann, Ulrich, ed. Der Mauerbau 1961 – Bildungsgeschichtliche Einsichten. (Bad Heilbrunn: Klinkhardt), 2012, s. 115-128. ISBN 978-3-7815-1890-2.


RECENZOVANÉ ODBORNÉ ČLÁNKY

Jan Balon, „Jak se píše sociální vědění“, Teorie vědy/Theory of Science 34 č. 3 (2012): 327–341.


Tomáš Dvořák, „Trojrozměrné písmo. Teorie vědy 34, č. 3 (2012), s. 313–326.


Slavomír Horák, „Ideologie národní nezávislosti Uzbekistánu“, Slovanský přehled, No. 1-2, (2012): 81-96


Ondřej Matějka, "A generation? A school? A fraternity? An army? Understanding the roots of Josef Lukl Hromádka’s influence in the Czech Protestant milieu 1920-1948," Communio viatorum. A theological journal 54, č. 3 (2012): 307-320.


Emil Souleimanov, „Between Turkey, Russia, and Persia: Perceptions of National Identity in Azerbaijan and Armenia at the Turn of the 19th and 20th Centuries“, Middle East Review of International Affairs, 16, č. 1 (2012): 18-32.


Emil Souleimanov, „Mezi Tureckem, Persií a Ruskem: Percepce národní identity v Ázerbájdžánu a Arménii na sklonku 19. a 20. století“, Slovanský přehled, 98, č. 1-2 (2012): 49-63.


Šmídová Olga. „Images in the sociology, sociology in the images . Rehabilitation of visual and the search of the common speach. Biograf 57 (2012/2013): 75-86.


RECENZOVANÉ ODBORNÉ ČLÁNKY S IF

Emil Souleimanov, Kamil Pikal, „Perspektivy ázerbájdžánského nacionalismu a separatismu v Íránu“, Český lid, 99, č. 2 (2012): 213-232. (IF 0,084)


Hájek, M., Havlík, M., Nekvapil, J. (2012): Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a jednotící rámec.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48, č. 2, s. 199–223.

Nekvapil, J. (2012): How a historian came to know language: On the 80th birthday of M. Hroch.

Slovo a slovesnost 73, s. 157-158.