senioři
badatelé
senioři
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Martin Hájek


je docentem na katedře sociologie Fakulty sociálních věd UK a ředitelem Institutu sociologických studií tamtéž. Zabývá se textovou analýzou a sociálními normami. V současnosti řeší projekt zkoumající biografická vyprávění pamětníků socialismu. Je autorem knihy Čtenář a stroj (2014) a spoluautorem knih Jak vládli? (2008, spolu s J. Kabelem) a Praktiky ne/spravedlnosti. Pojmy, slova, diskurzy. (2006, spolu s kolektivem).


Webová stránka:


http://tucnak.fsv.cuni.cz/~hajek/


Jiří Nekvapil


pracuje na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity, kde vyučuje kurzy věnované různým aspektům vztahu jazyka a společnosti. V letech 2006–2010 byl vedoucím pražského týmu evropského projektu LINEE (projekt 6. rámcového programu), jehož předmětem byly identitní, edukační a ekonomické aspekty jazykové diverzity Evropy. Aktuálně se zabývá komunikací v nadnárodních podnicích, teorií jazykového managementu a individuální a kolektivní historií v biografických vyprávěních. V r. 2009–11 založil v nakladatelství Peter Lang knižní řadu Prague Papers on Language, Society and Interaction a v Nakladatelství Lidové noviny Sociolingvistickou edici (s podtitulem Jazyk, společnost, interakce). Pro Sociologický časopis připravil monotematická čísla Sociolingvistika a sociologie jazyka (v r. 2002), Analýza promluv a textů, analýza diskurzu (v r. 2006) a Etnometodologické inspirace (v r. 2010).


Webová stránka:


http://ulug.ff.cuni.cz/lingvistika/nekvapil/index.phpFrancis D. Raška

Lenka Rovná

Jiří Šubrt


Vzdělání:


  • 1977- 1983 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

  • 1985-1990 externí aspirantura, Institut sociologických studií AV Moskva, CSc.


Akademické působiště:


  • 1982 – 1983, Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze, Ústav teorie a praxe žurnalistiky

  • 1983 – 1990, Federální statistický úřad, Praha, Institut pro výzkum veřejného mínění

  • 1990 – dosud, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra sociologie

  • 2007 – dosud, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Historická sociologieWebová stránka:


http://hiso.fhs.cuni.cz/HISO-152.htmlLuboš Švec

Jiří Vykoukal (hlavní řešitel)


V současné době ředitel Institutu mezinárodních studií UK FSV. Zabývá se moderními dějinami a současností středovýchodní Evropy, zejména Polska, s důrazem na historiografii a na vývoj sovětského bloku.Bývalí členové


Miloslav Petrusek †


vyučoval na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, zabýval se teoretickou sociologií, dějinami sociologie, sociologií kultury a kritickou analýzou ideologie a estetiky totalitních režimů. Byl členem Ruské akademie sociálních věd (1992), Učené společnosti České republiky a spoluzakladatelem Knihovny Václava Havla.


Webová stránka:


http://www.petrusek.cz/

© Copyright 2012 Collectivememory. Webmaster: web-cvkp@fsv.cuni.cz


senioři

Martin Hájek


je docentem na katedře sociologie Fakulty sociálních věd UK a ředitelem Institutu sociologických studií tamtéž. Zabývá se textovou analýzou a sociálními normami. V současnosti řeší projekt zkoumající biografická vyprávění pamětníků socialismu. Je autorem knihy Čtenář a stroj (2014) a spoluautorem knih Jak vládli? (2008, spolu s J. Kabelem) a Praktiky ne/spravedlnosti. Pojmy, slova, diskurzy. (2006, spolu s kolektivem).


Webová stránka:


http://tucnak.fsv.cuni.cz/~hajek/


Jiří Nekvapil


pracuje na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity, kde vyučuje kurzy věnované různým aspektům vztahu jazyka a společnosti. V letech 2006–2010 byl vedoucím pražského týmu evropského projektu LINEE (projekt 6. rámcového programu), jehož předmětem byly identitní, edukační a ekonomické aspekty jazykové diverzity Evropy. Aktuálně se zabývá komunikací v nadnárodních podnicích, teorií jazykového managementu a individuální a kolektivní historií v biografických vyprávěních. V r. 2009–11 založil v nakladatelství Peter Lang knižní řadu Prague Papers on Language, Society and Interaction a v Nakladatelství Lidové noviny Sociolingvistickou edici (s podtitulem Jazyk, společnost, interakce). Pro Sociologický časopis připravil monotematická čísla Sociolingvistika a sociologie jazyka (v r. 2002), Analýza promluv a textů, analýza diskurzu (v r. 2006) a Etnometodologické inspirace (v r. 2010).


Webová stránka:


http://ulug.ff.cuni.cz/lingvistika/nekvapil/index.phpFrancis D. Raška

Lenka Rovná

Jiří Šubrt


Vzdělání:Akademické působiště:
Webová stránka:


http://hiso.fhs.cuni.cz/HISO-152.htmlLuboš Švec

Jiří Vykoukal (hlavní řešitel)


V současné době ředitel Institutu mezinárodních studií UK FSV. Zabývá se moderními dějinami a současností středovýchodní Evropy, zejména Polska, s důrazem na historiografii a na vývoj sovětského bloku.Bývalí členové


Miloslav Petrusek †


vyučoval na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, zabýval se teoretickou sociologií, dějinami sociologie, sociologií kultury a kritickou analýzou ideologie a estetiky totalitních režimů. Byl členem Ruské akademie sociálních věd (1992), Učené společnosti České republiky a spoluzakladatelem Knihovny Václava Havla.


Webová stránka:


http://www.petrusek.cz/