2013
články
2013
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


ČLÁNKY VE SBORNÍKU

Nigrin, Tomáš. Die Deutsch-tschechischen Studien im Vergleich mit anderen Deutschlandorientierten Studienfächern in Tschechien; ein Modellbeispiel eines erfolgreichen binationalen Studienganges. In: Mossmüller, A. – Waibel, I. (eds.): Wissenschaftsmobilität im deutsch-polnisch-tschechischen Kontext, (Marburg: Tectum Verlag), 2013, s, 200–214, ISBN 978-3-8288-3168-1.


Šmídová, Olga, Tollarová Blanka, „Taková normální profese“: Strategie normalizace povolání v biografických vyprávěních zdravotních sester‘, in Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII. Hranice normality (Olomouc: Universita Palackého Olomouc, 2013), s. 106-113.


RECENZOVANÝ ODBORNÝ ČLÁNEK

Jan Balon, „Filantropie a sociální výzkum: poněkud opomíjená součást dějin sociálních věd. Teorie vědy/Theory of Science 35 č. 1 (2013): 97–111.


David Emler, „Využívání paměti v projevech francouzských prezidentů Chiraka a Sarkozyho“, Český časopis historický 111, č. 2 (2013): 335354.


Radim Hladík, „Postkolonialismus v českém vydání.“ Teorie vědy 35, č. 4 (2013), v tisku


Kateřina Králová, „Ellines sti sosialistiki Giougoslavia: Meionotita pou exafanistike?“ [Greeks in Socialist Yugoslavia: Minority which Disappeared?], Neograeca Bohemica, č. 13 (2013), v tisku.


Kateřina Králová a Kostas Tsivos, „Loring M. Danforth and Riki van Boeschoten, Children of the Greek Civil War: Refugees and the Politics of Memory“ (review). Historien 12 (2013): 137-140.


Hana Kubátová, „Popular Responses to the Plunder of Jewish Property in Wartime Slovakia“, Jewish Studies at the Central European University 7: 109-126 (2013).


Maslowski Nicolas, „Politika paměti: Mezi minulostí a přítomností.“ Slovak Journal of Political Sciences 13, č. 4: 274-288, http://spr.fsv.ucm.sk/studie-studies/maslowski-nicolas-politika-pameti-mezi-minulosti-a-pritomnosti.html.


Marián Sloboda, „Zanikání státního jazyka: běloruština v procesu formování národa“, Slavia, 82, č. 3 (2013)


Emil Souleimanov, Josef Kraus, Kamil Pikal, „The Rise of Nationalism among Iranian Azerbaijanis: A Step toward Iran's Disintegration?“ Middle East Review of International Affairs, 17, č. 1 (2013): 71-91.


Emil Souleimanov, '„A Wonderful Country in the Caucasus...“ A Brief History of Russo-Georgian Relations in the Pre-Soviet Era', International Journal of Russian Studies, 6, č. 1 (2013): 17-24.


Emil Souleimanov, Vincenc Kopeček, Maya Ehrmann, „Uznání genocidy Arménů jako téma politického diskursu Arménie, Turecka a vybraných zemí EU“, Středoevropské politické studie, 15, č. 4 (2013): 247-267.


Barbora Spalová, „Rodinné paměti z pohraničí: Familiarismus v pohledu do minulosti“, Biograf 58 (2013): 3-33.


Karel Svoboda, "Vliv vnějších podmínek na zahraniční obchod Československa v letech 1971¬1980", Slovanský přehled 3-4, 2013, 323-338.


Olga Šmídová Matoušová (2013): "Obrazy v sociologii a sociologie v obrazech" Rehabilitace vizuálna a hledání společné řeči: Pojednání (nejen) o metodě. Biograf, (57): 67 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=5703


RECENZOVANÝ ODBORNÝ ČLÁNEK S IF

Jakub Grygar, „Nové příběhy dobrého vojáka Švejka. Podrývání státu a kulturní  blízkost v ukrajinsko-polském pohraničí.“ Sociologický časopis/ Czech Sociological Review 49, č. 4 (2013):  521-548. (IF 0,652)


Tamah Sherman a Miquel Strubell, „Multilingualism in companies: an introduction“, Journal of Multilingual and Multicultural Development 34, č. 6 (2013): 511-514. (IF 0,60)
© Copyright 2012 Collectivememory. Webmaster: web-cvkp@fsv.cuni.cz


2013ČLÁNKY VE SBORNÍKU

Nigrin, Tomáš. Die Deutsch-tschechischen Studien im Vergleich mit anderen Deutschlandorientierten Studienfächern in Tschechien; ein Modellbeispiel eines erfolgreichen binationalen Studienganges. In: Mossmüller, A. – Waibel, I. (eds.): Wissenschaftsmobilität im deutsch-polnisch-tschechischen Kontext, (Marburg: Tectum Verlag), 2013, s, 200–214, ISBN 978-3-8288-3168-1.


Šmídová, Olga, Tollarová Blanka, „Taková normální profese“: Strategie normalizace povolání v biografických vyprávěních zdravotních sester‘, in Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII. Hranice normality (Olomouc: Universita Palackého Olomouc, 2013), s. 106-113.


RECENZOVANÝ ODBORNÝ ČLÁNEK

Jan Balon, „Filantropie a sociální výzkum: poněkud opomíjená součást dějin sociálních věd. Teorie vědy/Theory of Science 35 č. 1 (2013): 97–111.


David Emler, „Využívání paměti v projevech francouzských prezidentů Chiraka a Sarkozyho“, Český časopis historický 111, č. 2 (2013): 335354.


Radim Hladík, „Postkolonialismus v českém vydání.“ Teorie vědy 35, č. 4 (2013), v tisku


Kateřina Králová, „Ellines sti sosialistiki Giougoslavia: Meionotita pou exafanistike?“ [Greeks in Socialist Yugoslavia: Minority which Disappeared?], Neograeca Bohemica, č. 13 (2013), v tisku.


Kateřina Králová a Kostas Tsivos, „Loring M. Danforth and Riki van Boeschoten, Children of the Greek Civil War: Refugees and the Politics of Memory“ (review). Historien 12 (2013): 137-140.


Hana Kubátová, „Popular Responses to the Plunder of Jewish Property in Wartime Slovakia“, Jewish Studies at the Central European University 7: 109-126 (2013).


Maslowski Nicolas, „Politika paměti: Mezi minulostí a přítomností.“ Slovak Journal of Political Sciences 13, č. 4: 274-288, http://spr.fsv.ucm.sk/studie-studies/maslowski-nicolas-politika-pameti-mezi-minulosti-a-pritomnosti.html.


Marián Sloboda, „Zanikání státního jazyka: běloruština v procesu formování národa“, Slavia, 82, č. 3 (2013)


Emil Souleimanov, Josef Kraus, Kamil Pikal, „The Rise of Nationalism among Iranian Azerbaijanis: A Step toward Iran's Disintegration?“ Middle East Review of International Affairs, 17, č. 1 (2013): 71-91.


Emil Souleimanov, '„A Wonderful Country in the Caucasus...“ A Brief History of Russo-Georgian Relations in the Pre-Soviet Era', International Journal of Russian Studies, 6, č. 1 (2013): 17-24.


Emil Souleimanov, Vincenc Kopeček, Maya Ehrmann, „Uznání genocidy Arménů jako téma politického diskursu Arménie, Turecka a vybraných zemí EU“, Středoevropské politické studie, 15, č. 4 (2013): 247-267.


Barbora Spalová, „Rodinné paměti z pohraničí: Familiarismus v pohledu do minulosti“, Biograf 58 (2013): 3-33.


Karel Svoboda, "Vliv vnějších podmínek na zahraniční obchod Československa v letech 1971¬1980", Slovanský přehled 3-4, 2013, 323-338.


Olga Šmídová Matoušová (2013): "Obrazy v sociologii a sociologie v obrazech" Rehabilitace vizuálna a hledání společné řeči: Pojednání (nejen) o metodě. Biograf, (57): 67 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=5703


RECENZOVANÝ ODBORNÝ ČLÁNEK S IF

Jakub Grygar, „Nové příběhy dobrého vojáka Švejka. Podrývání státu a kulturní  blízkost v ukrajinsko-polském pohraničí.“ Sociologický časopis/ Czech Sociological Review 49, č. 4 (2013):  521-548. (IF 0,652)


Tamah Sherman a Miquel Strubell, „Multilingualism in companies: an introduction“, Journal of Multilingual and Multicultural Development 34, č. 6 (2013): 511-514. (IF 0,60)