2014
články
2014
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

2014

šMÍDOVÁ - MATOUŠOVÁ, OLGA. 2014 - "Auto/biografický přístup při studiu kolektivní paměti."

Biograf Časopis pro kvalitativní výzkum, roč. 2014, č. 59, s. 79-102. ISSN 1211-5770.

RECENZOVANÝ ODBORNÝ ČLÁNEK

Ondřej Matějka, „‘To už se nedá poslouchat’, Instrumentalizace ‘rodinné paměti’ v rodinné dynamice“, Biograf 59 (2013-14), přijato k publikaci, vyjde v dubnu 2014.


Emil Souleimanov, Maya Ehrmann, „The Issue of the Armenian Genocide Recognition and Its International Repercussions“, Middle East Review of International Affairs (2014), v tisku.


Ondřej Matějka, „‘The original communist ideals of Marxism had got too deep under my skin’. Voices and silences of Erika Kadlecová in Czech society between the 1940s and the 2000s, Divinatio 38 (2013), přijato k publikaci, vyjde v průběhu roku 2014.


Hájek, Havlík, Nekvapil (2014) Problém relevance v tematicky orientovaném biografickém interview: případ orálněhistorických životopisných rozhovorů

Hájek, Martin, Martin Havlík, Jiří Nekvapil. 2014. „Problém relevance v tematicky orientovaném biografickém interview: případ orálněhistorických životopisných rozhovorů.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50 (1): 29-56, http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2014.50.1.32Abstract: The thematically oriented biographical interview (TOBI) is a research tool used frequently in contemporary qualitative research. Compared to other interviewing techniques, its main advantage is its combination of a thematic focus and sensitivity to the perspective of the interviewee. The authors demonstrate that TOBI is made up of several constituents: first, it is a speech infrastructure (comprising a conversational and a narrative component), and second, it encompasses three kinds of relevance (biographical relevance, identity relevance and specific thematic relevance). The main part of the article is devoted to an analysis of the types and forms of relevance that occur in the corpus of oral history biographical interviews. The analysis shows that, contrary to the common effort of researchers to increase the significance of a respondent’s testimony by emphasising the specific thematic relevance, the biographical and identity relevances are equally important for successfully capturing the actor’s perspective and smoothly conducting a TOBI. In their explication of relevance and its forms the authors draw on the theory of relevance developed by Alfred Schütz.


Keywords: qualitative methodology, biographical interview, narrative, relevance, hypothetical relevance, Alfred Schütz, oral history


PDF článku ke stažení…
© Copyright 2012 Collectivememory. Webmaster: web-cvkp@fsv.cuni.cz


2014

2014

šMÍDOVÁ - MATOUŠOVÁ, OLGA. 2014 - "Auto/biografický přístup při studiu kolektivní paměti."

Biograf Časopis pro kvalitativní výzkum, roč. 2014, č. 59, s. 79-102. ISSN 1211-5770.

RECENZOVANÝ ODBORNÝ ČLÁNEK

Ondřej Matějka, „‘To už se nedá poslouchat’, Instrumentalizace ‘rodinné paměti’ v rodinné dynamice“, Biograf 59 (2013-14), přijato k publikaci, vyjde v dubnu 2014.


Emil Souleimanov, Maya Ehrmann, „The Issue of the Armenian Genocide Recognition and Its International Repercussions“, Middle East Review of International Affairs (2014), v tisku.


Ondřej Matějka, „‘The original communist ideals of Marxism had got too deep under my skin’. Voices and silences of Erika Kadlecová in Czech society between the 1940s and the 2000s, Divinatio 38 (2013), přijato k publikaci, vyjde v průběhu roku 2014.


Hájek, Havlík, Nekvapil (2014) Problém relevance v tematicky orientovaném biografickém interview: případ orálněhistorických životopisných rozhovorů

Hájek, Martin, Martin Havlík, Jiří Nekvapil. 2014. „Problém relevance v tematicky orientovaném biografickém interview: případ orálněhistorických životopisných rozhovorů.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50 (1): 29-56, http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2014.50.1.32Abstract: The thematically oriented biographical interview (TOBI) is a research tool used frequently in contemporary qualitative research. Compared to other interviewing techniques, its main advantage is its combination of a thematic focus and sensitivity to the perspective of the interviewee. The authors demonstrate that TOBI is made up of several constituents: first, it is a speech infrastructure (comprising a conversational and a narrative component), and second, it encompasses three kinds of relevance (biographical relevance, identity relevance and specific thematic relevance). The main part of the article is devoted to an analysis of the types and forms of relevance that occur in the corpus of oral history biographical interviews. The analysis shows that, contrary to the common effort of researchers to increase the significance of a respondent’s testimony by emphasising the specific thematic relevance, the biographical and identity relevances are equally important for successfully capturing the actor’s perspective and smoothly conducting a TOBI. In their explication of relevance and its forms the authors draw on the theory of relevance developed by Alfred Schütz.


Keywords: qualitative methodology, biographical interview, narrative, relevance, hypothetical relevance, Alfred Schütz, oral history


PDF článku ke stažení…