juniors
researchers
juniors
Download
Download this document

Petr Anděl


Education:


9. 23. 2008    Defended doctoral dissertation thesis entitled „Postoj USA ke snaze rozšířit členství v NATO o Českou republiku, Polsko a Maďarsko v letech 1989-1999” (The Position of the USA on the Intention of the Czech Republic, Poland and Hungary to enter NATO in 1989-1999) and gained the title Ph.D. in Modern History at the Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University (Prague).

2003 – 2008 Internal PhD. Student, Modern History, Department of American Studies, Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague

2005 One-semester stay (Spring Semester 2005) at Le Moyne College, Syracuse, USA, and independent research in various American scholarly institutions

2002 – 2003 Robinson-Martin Security Scholars Program in security and strategic studies, Prague Security Studies Institute

2000 – 2003 Master’s study, Department of American Studies, Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague

1997 – 2000 Bachelor’s  study, International Territorial Studies, Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague


Work Experience:


Since 2009                  Translation of professional texts for the publishing company Naše vojsko

Since October 2005    Academic and research work, pedagogical activities-leading seminars, giving lectures at the Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague

Since June 2005          Researcher in the grant project: “Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika” Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague

2007 – 2008                Director of the project “Vzdělávání pracovníků sociální sféry,” realized by Centrum sociálních služeb Praha and co-financed by the European Social Fund

2002 – 2005                Lector of English language, VIP care, Agentura Anne, Praha

2002 – 2003                Coordinator of the Parallel Prague NATO Summit 2002, VIP care, organization of conferences for Prague Security Studies Institute etc.


Publications


ANDĚL P. (překlad) O’Donnell Patrick K., Krvavý Irák: Bok po boku příslušníků námořní pěchoty, kteří dobyli Fallúdžu, Naše vojsko, Praha 2010.

ANDĚL P., Rozšířením NATO ke globálnímu vládnutí?Americký pohled na vstup České republiky, Polska a Maďarska do aliance, Karolínum, 2012.

ANDĚL P., Enlarged NATO as an Asymmetric Military Alliance: The Key to Understanding Mutual Czech-American Military Cooperation?, Kosmas Journal, TAMU- University of Texas, USA, Fall 2010.

ANDĚL P., The 1950s: Changes in Traditional Religiosity in The United States, Acta Universitatis Carolinae, Studia Territorialia IX 2009, číslo 4. str. 9-25.

ANDĚL P., Postoj USA ke snaze rozšířit členství v NATO o Českou republiku, Polsko a Maďarsko v letech 1989-1999, disertační práce, UK FSV IMS, květen 2008.

ANDĚL P., NATO: The Main Pillar of European Unity, European Union in a New Security Environment (Ed. T.Karásek) Charles University in Prague, MATFYZ Press Prague 2008.

ANDĚL P., The Meaning of NATO Enlargement for the Former Czechoslovakia, Kosmas Journal, TAMU- University of Texas, USA, May 2007.

ANDĚL P., Reaganova SDI mezi USA a Sovětským svazem, Pražské sociálně vědní studie, Fakulta sociálních věd UK, 2007.

ANDĚL P., Velký Bratr zbystřuje sluch, Slovo-Spoločensko politický týždenník č. 16/2007.

ANDĚL P., Konfrontační zahraniční politika USA, Slovo-Spoločensko politický týždenník č.22/2007.

ANDĚL P., Autonomie a nezávislost americké katolické církve, Pražské sociálně vědní studie, FSV UK, 2006.

ANDĚL P., Tradice a modernita v americké religiozitě, Pražské sociálně vědní studie, Fakulta sociálních věd UK, 2005.

ANDĚL P., Vzpomínka na Ronalda W. Reagana, Mezinárodní Politika 6/2004.

ANDĚL P., Pomůže ”hvězdný štít” Spojeným státům v boji proti zbraním hromadného ničení? Mezinárodní Politika 1/2004
David Emler


David Emler is a Ph.D. candidate under the joint supervision program between Charles University in Prague and Paris West University Nanterre La Défense. The topic of his dissertation is “Uses of the Past in France since 1990s”. He currently teaches at the Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague. He worked at the Protocol Department of the Government of the Czech Republic and at the International Department of the Czech Press Agency. He studied West European Studies at Charles University in Prague and at Sciences Po, Paris.


Publications:


- Emler, David. „Francouzská historiografie soudobých dějin“ (43 pages in Lucie Filipová and Jiří Pešek, Dnešní evropská krajina výzkumu soudobých dějin, Praha, Karolinumin print).

- Filipová, Lucie a Emler, David. „Německý historický ústav v Paříži“ (50 pages in Lucie Filipová and Jiří Pešek, Německá kulturní zahraniční politika, Praha, Karolinum – in print).

- Emler, David. „Dějiny a paměť v knize Paula Ric?ura La mémoire, l’histoire, l’oubli“ in Vybrané metodologické problémy mezinárodních teritoriálních studií, Barbora Skálová et al. (eds.) (Praha: Matfyzpress, 2011), 9-17.

- Emler, David. „Francouzské ‚zákony paměti‘.“ Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia X, No. 1 (2010): 9-28.

- Emler, David. „Přijetí knihy La France de Vichy Roberta Paxtona francouzským tiskem a francouzskou historickou komunitou“ Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia – Supplementum I, No. 2 (2010): 121-199.

- Emler, David. „Počátky evropské integrace 1945-1949“ in Pešek, Jiří; Nigrin, Tomáš and Med, František (eds.): Juvenilia Territorialia I., Fakulta sociálních věd UK, Praha, (2006), 251-280.


Lecturing:


- Introduction to the Social Sciences

- Contemporary History of Western Europe

- Central European Culture

- Contemporary Issues Seminar

- B.A. Diploma SeminarSlavomír Horák


Slavomír Horák has currently tenure track position as the Research Fellow with the Department of Russian and East European Studies of the Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague. He holds Ph.D. in International Area Studies from Prague Charles University's Institute of International Studies, he also studied Tourism Management (University of Hradec Králové) or Turcology and History and Culture of Islamic countries (Faculty of Arts, Charles University in Prague). His research covers political, social and economic issues in former USSR, with a particular focus on Central Asia and adjacent regions (Iran and Afghanistan). He turns special attention on contemporary Turkmenistan. He extensively publishes on informal structures in Central Asian countries, ideology-making, processes of state- and nation-building as well as conflict resolution in Central Asia and Afghanistan.


He is the author of several books on Central Asian and Afghanistan internal development – Střední Asie mezi východem a západem [Central Asia between East and West] (Karolinum, Prague, 2005); Rusko a Střední Asie po roce 1991 [Russia and Central Asia after 1991] (Karolinum, Prague, 2008) či Dismantling totalitarianism? Turkmenistan under Berdimuhammedow (John Hopkins University, Washington, 2009). He wrote numerous articles in Czech, Russian and English scholar journals (Mezinárodní vztahy, Obrana a Strategie, Politeks, China and Eurasian Forum Quarterly, Central Asia and the Caucasus, Central Asian Survey, Problems of Post-Communism, OSCE Yearbook etc.). He also produced several research papers for Ministry of Foreign Affairs in Czech Republic. 


E-mail: slavomir.horak@post.cz, horak@fsv.cuni.cz


Website:

http://www.slavomirhorak.netHana Kubátová


Hana Kubátová (1980) is an Assistant Professor at the Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague. She is the recipient of numerous awards and scholarships, including the Charles H. Revson Foundation Fellowship, Marie Curie Fellowship for Early Research Training, Felix Posen Doctoral Fellowship. In the past, Hana Kubátová was a research fellow at the Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum, at the Slovak Academy of Sciences, Heinrich Heine Universität in Düsseldorf and at the Tel Aviv University in Israel. She is currently coordinating an international research workshop on the reflection of the Holocaust in communist Czechoslovakia, Hungary and Poland for the USHMM. Her first manuscript (You Shall Not Steal! Public mood and opinion towards the Jewish Question in Slovakia) is under contract with the publishing house Academia.Ondřej Matějka


Ondřej Matějka (*1978)

He currently teaches courses on contemporary West-European history, on interpretations of European history and on methodology of social sciences at IMS FSV UK (Prague). At the same time, he is finishing his PhD thesis at Geneva University on „Czech Protestant Milieu 1918-1989“ under the supervision of professor Sandrine Kott.

In his research he focuses mainly on social history of religion in the contemporary Czech context.

He studied history at Charles University (Prague), he holds a DEA from Ecole des hautes etudes en sciences sociales (Paris) and he is „ancien él?ve de la sélection internationale“ of Ecole normale supérieure (Paris). He also spent extended research stays at Institut d’etudes politiques (Paris) and Princeton University (USA) where he held a Fulbright scholarship.

He taught modern Czech history at Rouen University (France) for three semesters. He participated at several research projects of the Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences in Prague.

He obtained several prestigious scholarships in the Czech republic : „Jeune chercheur francophone“ (CEFRES, Prague, 2010), Scholarship of the Jan Hus foundation (2011), Scholarship of František Topič foundation (2012).


Principal publications:

„Jsou to berani, ale můžeme je využít. Čeští evangelíci a komunistický režim 1948–1956“, Soudobé dějiny, 2-3/2007, s. 305-340.

„La religion est devenue l’affaire privée des citoyens. La construction du socialisme et les milieux religieux dans les Pays tch?ques,“ Histoire@Politique. Politique, culture, société, n°7, janvier-avril 2009.

„Čeští luteráni 1861-1918: od emancipace k unii“, in Ondřej Matějka, Jiří Just, Zdeněk R. Nešpor: Luteráni v českých zemích v proměnách staletí, Lutherova společnost, Praha 2009.

“Die tschechischen protestantischen Kirchen 1918-1938”, in Martin Schulze Wessel, Martin Zuckert (Hrsg.): Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert,  Oldenbourg München 2009, s. 147-165.

„We are the generation that will construct socialism. The Czech 68ers between manifest destiny and mark of Cain“, in Anna von der Goltz (ed.): Talkin’ ’bout my generation. Conflicts of Generation Building and Europe’s 1968, Wallstein Verlag Göttingen 2011, s. 118-139.


Published with UNCE support (in press)

„Entre les sciences sociales et la construction de la société socialiste. Une perspective générationnelle“, in Françoise Mayer, Ondřej Matějka (eds.), Individus sous contrôle, Prague: Cefres (řada Cahiers du Cefres) 2012, ISBN 978-80-86311-26-5Tomáš Nigrin


Tomáš Nigrin studied Area Studies, German and Austrian Studies and Modern History at the Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences (UK FSV) including many study and research stages (Berlin, Düsseldorf, London, Washington and Boston). He has been employed as an assistant at the Institute of International Studies UK FSV since 2007. He focuses in his research on the development of German politics and society after 1945, on the reflexing of the historical events in the history school books and on the transport history in Central Europe. He is also a member of editorial board of the journal Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia.Jan Šír


Jan Šír is Research Fellow with the Department of Russian and East European Studies at the Institute of International Studies of the Charles University in Prague, Czech Republic. He holds a Ph.D. in Area Studies from the Charles University. In addition, he is Managing Editor of the quarterly Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia. His research covers political, security, and energy developments of the successor states to the former Soviet Union, with a particular focus on Central Asia. He has extensive expertise in applied research, including four research projects commissioned by the Czech Foreign Ministry. His articles in English, Russian, Czech and Ukrainian have appeared in prominent refereed journals and volumes, such as Acta Slavica Iaponica, Central Asia and the Caucasus, The China and Eurasia Forum Quarterly, Perspectives on European Politics and Society, and Politeks – Politicheskaia ekspertiza. He is co-author of the Silk Road Paper titled Dismantling Totalitarianism? Turkmenistan under Berdimuhamedow (Washington, DC: Central Asia-Caucasus Institute, 2009).


Website:

http://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-29.htmlEmil Souleimanov


Specialization:


(Re)writing national historiographies and ethnonationalist myths, collective memory and politics of history with emphasis on the post-soviet space.


Publications:


SOULEIMANOV, Emil – EHRMANN, Maya. The Issue of the Recognition of the Armenian Genocide as a Political Phenomenon, Problems of Post-Communism, 2012. V tisku. [Forthcoming].  IF 0, 371 (2010).


SOULEIMANOV, Emil – PIKAL, Kamil. Perspektivy ázerbájdžánského nacionalismu a separatismu v Íránu [The Perspectives of Azerbaijani Nationalism and Separatism in Iran], Český lid, 2/2012. V tisku. [Forthcoming]. IF 0, 343 (2010). 


SOULEIMANOV, Emil. Between Turkey, Russia, and Persia. Perceptions of National Identity in Azerbaijan and Armenia at the Turn of the 19th and 20th Centuries, The Middle East Review of International Affairs (MERIA), 2012, Vol. 16, No. 1. Pp.  74-85. 


Website:

http://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-167.htmlEliška Tomalová


Lecturer at the Faculty of Social Sciences, she acquired Master diplomas in Western European Studies (2003) at the Faculty of Social Sciences and in French language and literature at the Faculty of Arts of the Charles University in Prague (2003). In her Ph.D. Thesis in International Territorial Studies in Prague (2011) she focused on Public and Cultural diplomacy. Since 2005 she has been lecturing and pursuing research activities on Foreign policy and European integration at the Charles University in Prague. She has also been working as a researcher at the Institute of International Relations in Prague since 2005. Eliška Tomalová has been participating in various international research projects and conferences (CONNEX, CEEISA) and she had worked and lectured at foreign research centres and universities (Institut fr. de géopolitique, France, CREEES – Stanford University, USA).


List of publications (selection):


Tomalová Eliška, 2007, Cultural diplomacy. The French Experience. Praha: Institute of International Relations.


Tomalová, Eliška, Czech Cultural diplomacy and Czech Foreign Policy,2008. In: M. Kořan (ed.), Czech Foreign Policy in 2007. Praha: Ústav mezinárodních vztahů:381-394.


Perottino, Michel – Tomalová, Eliška (2007), France and its European fatigue, In: L. Rovná - Z. Kasáková – J. Váška (eds.), EU in its Member states and Member states in the EU: the Europeanisation process in selected EU Countries, Praha: Eurolex Bohemia: 23-48.


Tomalová, Eliška, Tulmets, Elsa, 2007, Twinning Projects: Analysing the Experience of “old” Member States and Evaluating the Benefits of Twinning Out for the new Member States,


Institutional Dynamics and the Transformation of Executive Politics in Europe CONNEX Report Series, N. 3, available at


http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/typo3/site/index.php?id=627.


Tomalová, Eliška, 2004, Historical Arguments in French Cultural Diplomacy, In: J. Končelík (ed.), The Development of the Czech Society in the EU, Praha: Matfyzpress: 382-391.Website:

http://zes.fsv.cuni.cz/KZS-14.html

© Copyright 2012 Collectivememory. Webmaster: web-cvkp@fsv.cuni.cz


juniors

Petr Anděl


Education:


9. 23. 2008    Defended doctoral dissertation thesis entitled „Postoj USA ke snaze rozšířit členství v NATO o Českou republiku, Polsko a Maďarsko v letech 1989-1999” (The Position of the USA on the Intention of the Czech Republic, Poland and Hungary to enter NATO in 1989-1999) and gained the title Ph.D. in Modern History at the Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University (Prague).

2003 – 2008 Internal PhD. Student, Modern History, Department of American Studies, Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague

2005 One-semester stay (Spring Semester 2005) at Le Moyne College, Syracuse, USA, and independent research in various American scholarly institutions

2002 – 2003 Robinson-Martin Security Scholars Program in security and strategic studies, Prague Security Studies Institute

2000 – 2003 Master’s study, Department of American Studies, Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague

1997 – 2000 Bachelor’s  study, International Territorial Studies, Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague


Work Experience:


Since 2009                  Translation of professional texts for the publishing company Naše vojsko

Since October 2005    Academic and research work, pedagogical activities-leading seminars, giving lectures at the Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague

Since June 2005          Researcher in the grant project: “Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika” Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague

2007 – 2008                Director of the project “Vzdělávání pracovníků sociální sféry,” realized by Centrum sociálních služeb Praha and co-financed by the European Social Fund

2002 – 2005                Lector of English language, VIP care, Agentura Anne, Praha

2002 – 2003                Coordinator of the Parallel Prague NATO Summit 2002, VIP care, organization of conferences for Prague Security Studies Institute etc.


Publications


ANDĚL P. (překlad) O’Donnell Patrick K., Krvavý Irák: Bok po boku příslušníků námořní pěchoty, kteří dobyli Fallúdžu, Naše vojsko, Praha 2010.

ANDĚL P., Rozšířením NATO ke globálnímu vládnutí?Americký pohled na vstup České republiky, Polska a Maďarska do aliance, Karolínum, 2012.

ANDĚL P., Enlarged NATO as an Asymmetric Military Alliance: The Key to Understanding Mutual Czech-American Military Cooperation?, Kosmas Journal, TAMU- University of Texas, USA, Fall 2010.

ANDĚL P., The 1950s: Changes in Traditional Religiosity in The United States, Acta Universitatis Carolinae, Studia Territorialia IX 2009, číslo 4. str. 9-25.

ANDĚL P., Postoj USA ke snaze rozšířit členství v NATO o Českou republiku, Polsko a Maďarsko v letech 1989-1999, disertační práce, UK FSV IMS, květen 2008.

ANDĚL P., NATO: The Main Pillar of European Unity, European Union in a New Security Environment (Ed. T.Karásek) Charles University in Prague, MATFYZ Press Prague 2008.

ANDĚL P., The Meaning of NATO Enlargement for the Former Czechoslovakia, Kosmas Journal, TAMU- University of Texas, USA, May 2007.

ANDĚL P., Reaganova SDI mezi USA a Sovětským svazem, Pražské sociálně vědní studie, Fakulta sociálních věd UK, 2007.

ANDĚL P., Velký Bratr zbystřuje sluch, Slovo-Spoločensko politický týždenník č. 16/2007.

ANDĚL P., Konfrontační zahraniční politika USA, Slovo-Spoločensko politický týždenník č.22/2007.

ANDĚL P., Autonomie a nezávislost americké katolické církve, Pražské sociálně vědní studie, FSV UK, 2006.

ANDĚL P., Tradice a modernita v americké religiozitě, Pražské sociálně vědní studie, Fakulta sociálních věd UK, 2005.

ANDĚL P., Vzpomínka na Ronalda W. Reagana, Mezinárodní Politika 6/2004.

ANDĚL P., Pomůže ”hvězdný štít” Spojeným státům v boji proti zbraním hromadného ničení? Mezinárodní Politika 1/2004
David Emler


David Emler is a Ph.D. candidate under the joint supervision program between Charles University in Prague and Paris West University Nanterre La Défense. The topic of his dissertation is “Uses of the Past in France since 1990s”. He currently teaches at the Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague. He worked at the Protocol Department of the Government of the Czech Republic and at the International Department of the Czech Press Agency. He studied West European Studies at Charles University in Prague and at Sciences Po, Paris.


Publications:


- Emler, David. „Francouzská historiografie soudobých dějin“ (43 pages in Lucie Filipová and Jiří Pešek, Dnešní evropská krajina výzkumu soudobých dějin, Praha, Karolinumin print).

- Filipová, Lucie a Emler, David. „Německý historický ústav v Paříži“ (50 pages in Lucie Filipová and Jiří Pešek, Německá kulturní zahraniční politika, Praha, Karolinum – in print).

- Emler, David. „Dějiny a paměť v knize Paula Ric?ura La mémoire, l’histoire, l’oubli“ in Vybrané metodologické problémy mezinárodních teritoriálních studií, Barbora Skálová et al. (eds.) (Praha: Matfyzpress, 2011), 9-17.

- Emler, David. „Francouzské ‚zákony paměti‘.“ Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia X, No. 1 (2010): 9-28.

- Emler, David. „Přijetí knihy La France de Vichy Roberta Paxtona francouzským tiskem a francouzskou historickou komunitou“ Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia – Supplementum I, No. 2 (2010): 121-199.

- Emler, David. „Počátky evropské integrace 1945-1949“ in Pešek, Jiří; Nigrin, Tomáš and Med, František (eds.): Juvenilia Territorialia I., Fakulta sociálních věd UK, Praha, (2006), 251-280.


Lecturing:


- Introduction to the Social Sciences

- Contemporary History of Western Europe

- Central European Culture

- Contemporary Issues Seminar

- B.A. Diploma SeminarSlavomír Horák


Slavomír Horák has currently tenure track position as the Research Fellow with the Department of Russian and East European Studies of the Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague. He holds Ph.D. in International Area Studies from Prague Charles University's Institute of International Studies, he also studied Tourism Management (University of Hradec Králové) or Turcology and History and Culture of Islamic countries (Faculty of Arts, Charles University in Prague). His research covers political, social and economic issues in former USSR, with a particular focus on Central Asia and adjacent regions (Iran and Afghanistan). He turns special attention on contemporary Turkmenistan. He extensively publishes on informal structures in Central Asian countries, ideology-making, processes of state- and nation-building as well as conflict resolution in Central Asia and Afghanistan.


He is the author of several books on Central Asian and Afghanistan internal development – Střední Asie mezi východem a západem [Central Asia between East and West] (Karolinum, Prague, 2005); Rusko a Střední Asie po roce 1991 [Russia and Central Asia after 1991] (Karolinum, Prague, 2008) či Dismantling totalitarianism? Turkmenistan under Berdimuhammedow (John Hopkins University, Washington, 2009). He wrote numerous articles in Czech, Russian and English scholar journals (Mezinárodní vztahy, Obrana a Strategie, Politeks, China and Eurasian Forum Quarterly, Central Asia and the Caucasus, Central Asian Survey, Problems of Post-Communism, OSCE Yearbook etc.). He also produced several research papers for Ministry of Foreign Affairs in Czech Republic. 


E-mail: slavomir.horak@post.cz, horak@fsv.cuni.cz


Website:

http://www.slavomirhorak.netHana Kubátová


Hana Kubátová (1980) is an Assistant Professor at the Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague. She is the recipient of numerous awards and scholarships, including the Charles H. Revson Foundation Fellowship, Marie Curie Fellowship for Early Research Training, Felix Posen Doctoral Fellowship. In the past, Hana Kubátová was a research fellow at the Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum, at the Slovak Academy of Sciences, Heinrich Heine Universität in Düsseldorf and at the Tel Aviv University in Israel. She is currently coordinating an international research workshop on the reflection of the Holocaust in communist Czechoslovakia, Hungary and Poland for the USHMM. Her first manuscript (You Shall Not Steal! Public mood and opinion towards the Jewish Question in Slovakia) is under contract with the publishing house Academia.Ondřej Matějka


Ondřej Matějka (*1978)

He currently teaches courses on contemporary West-European history, on interpretations of European history and on methodology of social sciences at IMS FSV UK (Prague). At the same time, he is finishing his PhD thesis at Geneva University on „Czech Protestant Milieu 1918-1989“ under the supervision of professor Sandrine Kott.

In his research he focuses mainly on social history of religion in the contemporary Czech context.

He studied history at Charles University (Prague), he holds a DEA from Ecole des hautes etudes en sciences sociales (Paris) and he is „ancien él?ve de la sélection internationale“ of Ecole normale supérieure (Paris). He also spent extended research stays at Institut d’etudes politiques (Paris) and Princeton University (USA) where he held a Fulbright scholarship.

He taught modern Czech history at Rouen University (France) for three semesters. He participated at several research projects of the Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences in Prague.

He obtained several prestigious scholarships in the Czech republic : „Jeune chercheur francophone“ (CEFRES, Prague, 2010), Scholarship of the Jan Hus foundation (2011), Scholarship of František Topič foundation (2012).


Principal publications:

„Jsou to berani, ale můžeme je využít. Čeští evangelíci a komunistický režim 1948–1956“, Soudobé dějiny, 2-3/2007, s. 305-340.

„La religion est devenue l’affaire privée des citoyens. La construction du socialisme et les milieux religieux dans les Pays tch?ques,“ Histoire@Politique. Politique, culture, société, n°7, janvier-avril 2009.

„Čeští luteráni 1861-1918: od emancipace k unii“, in Ondřej Matějka, Jiří Just, Zdeněk R. Nešpor: Luteráni v českých zemích v proměnách staletí, Lutherova společnost, Praha 2009.

“Die tschechischen protestantischen Kirchen 1918-1938”, in Martin Schulze Wessel, Martin Zuckert (Hrsg.): Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert,  Oldenbourg München 2009, s. 147-165.

„We are the generation that will construct socialism. The Czech 68ers between manifest destiny and mark of Cain“, in Anna von der Goltz (ed.): Talkin’ ’bout my generation. Conflicts of Generation Building and Europe’s 1968, Wallstein Verlag Göttingen 2011, s. 118-139.


Published with UNCE support (in press)

„Entre les sciences sociales et la construction de la société socialiste. Une perspective générationnelle“, in Françoise Mayer, Ondřej Matějka (eds.), Individus sous contrôle, Prague: Cefres (řada Cahiers du Cefres) 2012, ISBN 978-80-86311-26-5Tomáš Nigrin


Tomáš Nigrin studied Area Studies, German and Austrian Studies and Modern History at the Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences (UK FSV) including many study and research stages (Berlin, Düsseldorf, London, Washington and Boston). He has been employed as an assistant at the Institute of International Studies UK FSV since 2007. He focuses in his research on the development of German politics and society after 1945, on the reflexing of the historical events in the history school books and on the transport history in Central Europe. He is also a member of editorial board of the journal Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia.Jan Šír


Jan Šír is Research Fellow with the Department of Russian and East European Studies at the Institute of International Studies of the Charles University in Prague, Czech Republic. He holds a Ph.D. in Area Studies from the Charles University. In addition, he is Managing Editor of the quarterly Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia. His research covers political, security, and energy developments of the successor states to the former Soviet Union, with a particular focus on Central Asia. He has extensive expertise in applied research, including four research projects commissioned by the Czech Foreign Ministry. His articles in English, Russian, Czech and Ukrainian have appeared in prominent refereed journals and volumes, such as Acta Slavica Iaponica, Central Asia and the Caucasus, The China and Eurasia Forum Quarterly, Perspectives on European Politics and Society, and Politeks – Politicheskaia ekspertiza. He is co-author of the Silk Road Paper titled Dismantling Totalitarianism? Turkmenistan under Berdimuhamedow (Washington, DC: Central Asia-Caucasus Institute, 2009).


Website:

http://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-29.htmlEmil Souleimanov


Specialization:


(Re)writing national historiographies and ethnonationalist myths, collective memory and politics of history with emphasis on the post-soviet space.


Publications:


SOULEIMANOV, Emil – EHRMANN, Maya. The Issue of the Recognition of the Armenian Genocide as a Political Phenomenon, Problems of Post-Communism, 2012. V tisku. [Forthcoming].  IF 0, 371 (2010).


SOULEIMANOV, Emil – PIKAL, Kamil. Perspektivy ázerbájdžánského nacionalismu a separatismu v Íránu [The Perspectives of Azerbaijani Nationalism and Separatism in Iran], Český lid, 2/2012. V tisku. [Forthcoming]. IF 0, 343 (2010). 


SOULEIMANOV, Emil. Between Turkey, Russia, and Persia. Perceptions of National Identity in Azerbaijan and Armenia at the Turn of the 19th and 20th Centuries, The Middle East Review of International Affairs (MERIA), 2012, Vol. 16, No. 1. Pp.  74-85. 


Website:

http://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-167.htmlEliška Tomalová


Lecturer at the Faculty of Social Sciences, she acquired Master diplomas in Western European Studies (2003) at the Faculty of Social Sciences and in French language and literature at the Faculty of Arts of the Charles University in Prague (2003). In her Ph.D. Thesis in International Territorial Studies in Prague (2011) she focused on Public and Cultural diplomacy. Since 2005 she has been lecturing and pursuing research activities on Foreign policy and European integration at the Charles University in Prague. She has also been working as a researcher at the Institute of International Relations in Prague since 2005. Eliška Tomalová has been participating in various international research projects and conferences (CONNEX, CEEISA) and she had worked and lectured at foreign research centres and universities (Institut fr. de géopolitique, France, CREEES – Stanford University, USA).


List of publications (selection):


Tomalová Eliška, 2007, Cultural diplomacy. The French Experience. Praha: Institute of International Relations.


Tomalová, Eliška, Czech Cultural diplomacy and Czech Foreign Policy,2008. In: M. Kořan (ed.), Czech Foreign Policy in 2007. Praha: Ústav mezinárodních vztahů:381-394.


Perottino, Michel – Tomalová, Eliška (2007), France and its European fatigue, In: L. Rovná - Z. Kasáková – J. Váška (eds.), EU in its Member states and Member states in the EU: the Europeanisation process in selected EU Countries, Praha: Eurolex Bohemia: 23-48.


Tomalová, Eliška, Tulmets, Elsa, 2007, Twinning Projects: Analysing the Experience of “old” Member States and Evaluating the Benefits of Twinning Out for the new Member States,


Institutional Dynamics and the Transformation of Executive Politics in Europe CONNEX Report Series, N. 3, available at


http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/typo3/site/index.php?id=627.


Tomalová, Eliška, 2004, Historical Arguments in French Cultural Diplomacy, In: J. Končelík (ed.), The Development of the Czech Society in the EU, Praha: Matfyzpress: 382-391.Website:

http://zes.fsv.cuni.cz/KZS-14.html